Privacybeleid

Cookies | Privacybeleid | Conditions | winkelnering.nl

https://www.winkelnering.nl en cookies.

Hoe waarom en wanneer worden cookies gebruikt? Wij willen graag dat u de website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina leest u precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Hoe? Dat leest u verder op deze pagina. Waarom gebruiken wij cookies? Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek niet elke keer dezelfde informatie moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om en worden deze gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven. Wat gebeurt er als ik cookies uitzet? Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website is het noodzakelijk om cookies toe te staan. Cookies zorgen er voor dat de websites goed worden weergegeven. Zet u de cookies uit, dan is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken. Afmelden cookies: Wilt u toch liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Als u zo min mogelijk gebruik wilt maken van cookies, dan is het verstandiger uw cookies regelmatig te verwijderen in plaats van ze helemaal niet toe te staan. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. Daarom hebben wij een www.winkelnering.nl privacy statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met uw gegevens.

Privacybeleid https://www.winkelnering.nl.

In het kader van het bol.com Partnerprogramma wordt er door bol.com gegevens verwerkt die onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens, zoals zoek- surf, en koopgedrag en IP-adressen. Wij halen deze gegevens (deels) op van de website van onze Partners om vast te kunnen stellen of de bijdrage van de Partner heeft geleid tot een aankoop, en de Partner recht heeft op een vergoeding. Bol.com is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat bol.com deze gegevens zelfstandig verzamelt en verwerkt, en onze Partners alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen bol.com en de Partner geen verwerkersrelatie in de zin van de wet. Het is dan ook niet nodig om voor het Partnerprogramma een verwerkersovereenkomst te sluiten.

https://www.winkelnering.nl maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon en TradeTracker. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd.
Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon en TradeTracker. Deze data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon en TradeTracker gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die onder de AVG / GDPR vallen; 1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door ons gebruik voor validatie-doeleinden. 2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon en  TradeTracker doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon en  TradeTracker systeem opgeslagen.
Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon en TradeTracker  gegevens op en worden zogeheten affiliate cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon en TradeTracker hierover.
Via de dienstverlening van Daisycon en  TradeTracker worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles) aangelegd, Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de toestemmingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een verwerkersovereenkomst met Daisycon en TradeTracker gesloten.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Informatieverzameling: Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door ons zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. Onze website maakt gebruik van een formulier waarmee bezoekers algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. Er worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Overige cookies Het is mogelijk dat wij op onze website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepassen. In alle gevallen zullen die cookies erop gericht zijn uw bezoek aan cq. het gebruik van onze website te optimaliseren. Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat Wij cookies toepassen op onze website. Wilt u geen cookies? De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functoneren. Zie ook www.winkelnering.nl cookies.

Gebruiks-voorwaarden https://www.winkelnering.nl.

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van www.winkelnering.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van www.winkelnering.nl website of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van www.winkelnering.nl. Lees deze zorgvuldig door voordat u www.winkelnering.nl gaat gebruiken.
Alle informatie die www.winkelnering.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. www.winkelnering.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door www.winkelnering.nl verzonden emails .
Het gebruik van deze site is gratis.
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de www.winkelnering.nl
www.winkelnering.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op www.winkelnering.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
www.winkelnering.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
Aansprakelijkheid voor links:
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de verlinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk.